Privacy statement voor aanbieders

In aanvulling op het privacy statement voor bezoekers, geldt voor aanbieders ook het onderstaande.

 

Voor aanbieders op het gebied van leren & ontwikkelen hebben we een aanbiedersnieuwsbrief waarvoor je je kunt aanmelden en waarmee we je op de hoogte kunnen brengen van relevante ontwikkelingen. De aanbiedersnieuwsbrief ontvang je alleen van ons als je daar toestemming voor hebt gegeven en hiervoor kan je je op ieder gewenst moment weer afmelden.

 

Je ontvangt de ledennieuwsbrief als je als aanbieder een overeenkomst bent aangegaan met Educata. De ledennieuwsbrief ontvang je zolang de overeenkomst loopt, zodat we je op de hoogte kunnen houden van veranderingen en relevante ontwikkelingen. Voor deze nieuwsbrief kun je je niet afmelden.

 

Wil je je aanbod plaatsen op STAP-budget.nl?

Dan stellen we een overeenkomst op. We beschrijven hierin ook dat we door bezoekers ingevulde contactformulieren en brochureaanvragen met betrekking tot een plaatsing beveiligd mailen naar jou als aanbieder. We geven hierbij aan dat we de persoonsgegevens na het beveiligd mailen hiervan naar de betreffende aanbieder direct verwijderen.

 

Als aanbieder van leer- & ontwikkelactiviteiten op STAP-budget.nl kan het ook voorkomen dat je persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld als je je aanmeldt (of als tekenbevoegde wordt aangemeld) als lid, of als eigenaar van een account om plaatsingen te doen op STAP-budget.nl. We verwerken deze persoonsgegevens om een overeenkomst op te stellen, toegang te verschaffen tot ‘Mijn Plaatsingen', support te bieden, je op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen, een financiële administratie bij te houden en een veilig en optimaal functionerend systeem te waarborgen. 

 

Als je je aanbieder-account verwijdert, bewaren we je persoonsgegevens, zodat we je later kunnen bereiken als de uitvoering van de overeenkomst daarom vraagt. Als je wilt dat we je aanbieder-account en/of gebruikersaccount verwijderen, kun je ons dat vragen.

 

Met betrekking tot je persoonsgegevens zijn alle artikelen van de AVG van toepassing. Ook dan heb je dus het recht om ons te verzoeken je gegevens te wissen, te corrigeren, over te dragen of in te zien. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Richt je verzoek of bezwaar aan [email protected]. Klachten over de verwerking van je gegevens kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Informatie die je als aanbieder publiek maakt

Delen van de content die je als aanbieder plaatst kunnen ook persoonsgegevens bevatten, zoals namen, foto’s, e-mail adressen, telefoonnummers en beschrijvingen. Wij maken je erop attent dat het platform openbaar toegankelijk is en dat wij geen controle hebben over deze gegevens zodra je ze gepubliceerd hebt.

 

Deze gegevens worden bewaard maar gebruiken wij niet anders dan als onderdeel van de content, waarvoor je als aanbieder zelf verantwoordelijk bent. De gegevens kan je zelf wijzigen en verwijderen of worden verwijderd wanneer de overeenkomst eindigt of het aanbieder account wordt beëindigd.

 

Beveiliging

Als jij je persoonsgegevens met ons deelt, is het aan ons om te zorgen dat ze veilig bewaard worden. Dat doen we op verschillende manieren:

 

Educata is alleen via een SSL beveiligde verbinding te bereiken. Dat betekent dat ingevulde gegevens dus versleuteld worden verstuurd, en niet door derden kunnen worden gelezen. Wachtwoorden worden ook versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen.

 

Gegevensopslag locatie
Alle servers van Educata staan fysiek in de EU, een deel van de gegevens wordt opgeslagen in de VS op servers van onze leveranciers van ondersteunende technische en marketingdiensten. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Wij hebben in navolging daarvan met de betreffende leveranciers standaard contractuele clausules (scc’s) ondertekend over de beveiliging van de gegevens. Wij wachten op aanbevelingen van de taskforce van de EPBD. Het EDPB bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). De taskfoce zal aanbevelingen opstellen om verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers te ondersteunen bij hun verplichting om aanvullende maatregelen vast te stellen en in te voeren om passende bescherming te garanderen bij de doorgifte van gegevens naar derde landen.

 

Vragen?

Mocht je na het lezen van dit beleid nog vragen hebben dan kun je ons mailen op [email protected]. We geven je zo snel mogelijk duidelijk antwoord.

 

Dit privacy statement is laatst gewijzigd op 7 juni 2021.