Voorwaarden en tarieven

Lees hieronder onze belangrijkste gebruiksvoorwaarden en de plaatsingsvoorwaarden per plaatsingscategorie zoals deze ook zijn opgenomen in onze Algemene voorwaarden (die ook als bijlage zijn opgenomen in de Educata Self Service Raamovereenkomst). De (actie)tarieven en betalingsvoorwaarden vind je daaronder.

 

Omdat we graag juiste en volledige informatie tonen op het informatieplatform STAP-budget.nl, en zoekers heel praktisch op weg willen helpen en in contact willen brengen met de aanbieder, behouden we ons het recht toe om plaatsingen die niet voldoen aan deze voorwaarden voor plaatsing (zonder terugbetaling) te depubliceren. Als we dit doen, zullen we je direct hiervan op de hoogte stellen per mail en je ook de mogelijkheid geven om te reageren.

 

Wil je plaatsen op STAP-budget.nl en heb je vragen over deze voorwaarden gezien jouw/jullie situatie? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier voor aanbieders en licht hierin je vraag en situatie concreet toe. We nemen dan contact met je op om af te stemmen.

 

 

Belangrijke gebruiksvoorwaarden voor aanbieders

 • Als aanbieder die plaatst op STAP-budget.nl:
  • ben je één organisatie met een KVK-nummer.
  • bied je de op STAP-budget.nl geplaatste leer- en ontwikkelactiviteit(en) onder eigen naam aan en bij deelname hieraan factureer je de deelnemerskosten als deze er zijn rechtstreeks aan de deelnemer en/of aan andere partij(en) (bijvoorbeeld UWV, werkgever, O&O-fonds) die de leer- en ontwikkelactiviteit (mede) financiert.
  • toon je de informatie over de op STAP-budget.nl geplaatste leer- en ontwikkelactiviteit(en) ook al op de eigen website waarbij de informatie hierover zichtbaar is voor burgers zonder dat zij hoeven in te loggen.
 • Voor aanbieders die plaatsen op STAP-budget.nl is het niet toegestaan om:
  • een opleidingsabonnement als 1 plaatsing te plaatsen of meerdere leer- en ontwikkelactiviteiten in 1 plaatsing te combineren.
  • in een tekst van een plaatsing te verwijzen naar andere leer- en ontwikkelactiviteiten dan de activiteit waar de plaatsing op gericht is.
  • in de tekst te refereren aan de STAP-regeling of het STAP-budget, of een toelichting daarop te geven. Dat gebeurt al op andere plekken uitgebreid op de website.
 • Als aanbieder kun je (optioneel) bij het invoeren van je leer- of ontwikkelactiviteit URL's invoeren die gebruikt worden voor de knoppen bij de plaatsing op STAP-budget.nl waarmee de zoeker direct doorgeleid wordt naar jullie eigen website.
  Hierbij mag je alleen URL'S invoeren:
  • van een eigen website waarvan de domeinnaam geregistreerd staat op jullie eigen organisatienaam.
  • van de juiste doelpagina zoals toegelicht bij het invoerveld. Het kan gaan om de volgende pagina's op de eigen website:
   • de productpagina met informatie over de betreffende leer- of ontwikkelactiviteit;
   • van de reviewspagina met reviews van deelnemers met betrekking tot de betreffende leer- of ontwikkelactiviteit;
   • of van de aanmeldpagina waar de zoeker zich kan aanmelden voor de betreffende leer- of ontwikkelactiviteit.
 •  

 

Aanvullende Plaatsingsvoorwaarden, per plaatsingscategorie


Je hebt de mogelijkheid om als aanbieder in alle 5 plaatsingscategorieën van STAP-budget.nl in te voeren. Je mag echter alleen plaatsingen doen in een plaatsingscategorie als je als aanbieder voldoet aan de voorwaarden voor plaatsen in die plaatsingscategorie.

 

Plaatsingscategorie 

 

Voorwaarden voor plaatsen op STAP-budget.nl

 

STAP Opleidingen

Bij plaatsing tot 1 maart 2022 gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent als private opleider lid van NRTO én u hebt (zicht op behalen van) het NRTO keurmerk;
 • of u beschikt voor de scholingsactiviteit over een NLQF kwalificatie;
 • of u hebt als brancheopleider van een erkennende brancheorganisatie bevestigd gekregen dat uw organisatie geregistreerd zal worden in het scholingsregister van DUO;
 • of u beschikt als opleider over een erkenning van OCW;
 • én u zal daarna de op STAP-budget.nl gepubliceerde scholingsactiviteiten uiterlijk 1 maart 2022 ook hebben opgenomen in het scholingsregister van DUO. Dit register wordt per 1 maart 2022 opengesteld en zal in te zien zijn bij aanvraag van het STAP-budget door de burger in het STAP-portaal van UWV.
Bij plaatsing vanaf 1 maart 2022 geldt het volgende:

De opleider heeft de op STAP-budget.nl gepubliceerde scholingsactiviteiten ook opgenomen in het scholingsregister van DUO.

 

Geen erkenning voor het scholingsregister van DUO?
Komt u als aanbieder op het gebied van leren en ontwikkelen niet in aanmerking voor het scholingsregister van DUO? Dan zou u uw trainingen, webinars, e-learnings et cetera op STAP-budget.nl kunnen plaatsen in de categorie ‘Open dagen & evenementen’.

 

STAP EVC-trajecten 

Als EVC-aanbieder:

 • hebt u bevestigd gekregen dat u aangemeld zal worden voor het scholingsregister van DUO;
 • én u zal daarna vanaf 2023 (wanneer STAP-budget ook te benutten zal zijn voor EVC) de op STAP-budget.nl gepubliceerde EVC trajecten ook opgenomen hebben in het scholingsregister van DUO.
Coaches 

De aanbieder plaatst één of meer coaches:

 • die beschikken over een voor de coachrol relevant, geldig kwaliteitskeurmerk;
 • of over minimaal 3 jaar recente en relevante werkervaring in de betreffende coachrol in combinatie met een succesvol afgeronde, mensgerichte HBO/WO opleiding of een afgeronde coachopleiding.

Vooralsnog is STAP-budget niet in te zetten voor (loopbaan)coaching. Bovenstaande is voorwaarde voor plaatsing van een coach op STAP-budget.nl en staat los van voorwaarden die gesteld kunnen worden aan coaches door overheden en andere partijen zoals O&O-fondsen aan het kunnen benutten van budgetten of subsidies voor (loopbaan)coaching nu of in de toekomst.

 

Open dagen & evenementen 

De aanbieder plaatst één of meer open dagen, evenementen of andere activiteiten die gericht zijn op leren en ontwikkelen, inspireren, netwerken en/of het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. 

 

Ontwikkelbanen

De aanbieder plaatst één of meer vacatures waarbij de persoon bij start in de functie:

 • nog niet over alle gewenste opleidingen en/of werkervaring hoeft te beschikken;
 • opleiding en/of begeleiding krijgt om het vak (verder) te leren;
 • en een (start)salaris krijgt.

 

 

Tarieven

 

Tarieven per gepubliceerde plaatsing 

Per jaar

nu bij publiceren

voor 1-11-'21*

Per maand

nu bij publiceren

voor 1-11-'21*

Opleiding (€ 150)   € 100 (€ 15)    € 10
EVC-traject (€ 150)   € 100 (€ 15)    € 10
Coach (€ 250)   € 200 (€ 25)    € 20
Open dag & evenement (€ 250)   € 200 (€ 25)    € 20
Ontwikkelbaan (€ 250)   € 200 (€ 25)    € 20

 

* Actietarief bij publiceren plaatsing voor 1-11-2021, het actietarief blijft bij ononderbroken verlenging ongewijzigd tot 1-1-2023.

 

 

Betalingsvoorwaarden

 • Na je aanmelding bij STAP-budget.nl en het ondertekenen van de Educata Self Service Raamovereenkomst kun je plaatsingen gaan invoegen. Aanmelden bij STAP-budget.nl is kosteloos.
 • Je kunt zien hoe een plaatsing getoond zal worden op STAP-budget.nl door een 'voorvertoning'. Pas als je een plaatsing gaat publiceren, bepaal je je type abonnement (maand of jaar) en ga je akkoord met bijbehorend tarief.
 • Wij bieden een tariefgarantie tot 2023, ook voor de actietarieven die gelden tot 1 november 2021.
 • Betaling geschiedt via automatische betaling maandelijks of jaarlijks vooraf.
 • Een plaatsing is op ieder gewenst moment uit te zetten. De betaling stopt op de einddatum van het maand- of jaarabonnement.
 • Een maandabonnement is per maand opzegbaar, en een jaarabonnement is jaarlijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • De eerste periode tot aan de eerstvolgende kalendermaand wordt naar rato berekend. Het maand- of jaarabonnement start vanaf de eerste dag van de kalendermaand na de eerste publicatie van de plaatsing.
 • Tarieven zijn exclusief 21% btw. 

 

Wat krijg je hiervoor?

 • Een mooie presentatie van je plaatsing op STAP-budget.nl met mogelijkheid om een brochure, video en afbeelding in te voegen, met ook een eigen aanbiederspagina met een totaaloverzicht van je plaatsingen. 
 • We brengen je in direct contact met bezoekers door: 
  • bezoekers via uitnodigende buttons door te laten klikken naar jouw website (productpagina, aanmeldpagina en reviewspagina).
  • contactformulieren en brochureaanvragen.
  • je eigen contactgegevens bij je plaatsing te publiceren zodat bezoekers direct contact met je kunnen opnemen.
 • De content van een plaatsing kun je op ieder moment wijzigen of zelfs geheel vervangen door een andere plaatsing die aan de voorwaarden voldoet van de betreffende plaatsingscategorie.
 • Via een eigen login kun je je eigen plaatsingen invoeren, en houd je goed zicht op het aantal bezoekers, kliks naar je website en de ontvangen contactformulieren en brochureaanvragen. 
 • Je plaatsingen kun je handmatig invoeren, of via koppeling EDU-DEX die ook gekoppeld wordt met het scholingsregister van DUO. Andere koppelingen zijn we nader aan het onderzoeken. Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee.