Nieuws aanbieders

Vers van de pers: Aanpassingen in de STAP-subsidieregeling

06 februari 2023

Vanmorgen zijn er aanpassingen in de STAP-subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant.

 

De belangrijkste zinsneden hieruit (met onze markering):

 

‘Voor het kalenderjaar 2023 bedraagt de verleningsgrens per scholing 300.' 'Uiteraard is het de opleider niet toegestaan om na het bereiken van die grens dezelfde of vergelijkbare scholing aan te bieden voor het register.’

 

‘Het is niet proportioneel gebleken om vanwege enkele onjuiste scholingen de opleider uit te sluiten van subsidieverlening. Daarom is er nu de mogelijkheid om op scholingsniveau, dus per scholing, te kunnen uitsluiten naast het kunnen uitsluiten van de opleider wanneer dit proportioneel is.’

 

‘Indien een opleider zijn scholingsaanbod aan het STAP-scholingsregister toevoegt, stemt deze impliciet in met (...) en daarmee tevens met de voorwaarde dat gegevens over de ontvangen subsidie openbaar gemaakt kunnen worden. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: de bedrijfsnaam en de vestigingsplaats van de opleider, per scholing het aantal toekenningen en de daarvoor toegekende subsidiemiddelen.’

 

De definitie van scholing is strenger afgebakend dat het moet gaan om een vooraf vastgesteld programma, waar een docent aan verbonden is en enige vorm van toetsing is. Onder vooraf vastgesteld programma wordt verstaan dat er een curriculum is waaruit leerdoelen zijn af te leiden. Ook is het nodig dat een docent, al dan niet op oproep, beschikbaar is wanneer de deelnemer een vraag heeft. Dit maakt dat er echt sprake moet zijn van een kennisoverdracht en bijvoorbeeld congressen of lezingen zijn uitgesloten. Er is voor gekozen om deze wijziging later in werking te laten treden dan de overige onderdelen van deze wijzigingsregeling, namelijk per 1 mei 2023. Het is namelijk voorstelbaar dat opleiders tijd nodig hebben om na te gaan of deze wijziging gevolgen heeft voor hun scholingsaanbod.’

 

‘Bij de definitie van subsidiabele kosten bleek dat de term lesmateriaal tot andere interpretatie leidt. Met deze wijziging geldt ter explicitering dat enkel literatuur en veiligheidsmateriaal voor STAP-budget subsidiabel zijn. Dit maakt dat ander materiaal voor kosten van de opleider of deelnemer zijn, maar niet gedekt worden door publieke middelen. De Toetsingskamer STAP is namelijk tegengekomen dat niet noodzakelijke lespakketten worden aangeboden. Onder het mom van lespakketten zijn geschenken verstrekt. De Toetsingskamer STAP is hierover met opleiders in gesprek gegaan om dit een halt toe te roepen. Er is voor gekozen om deze wijziging als verheldering meteen in werking te laten treden. Dit is namelijk in lijn met de eerdere explicitering dat geschenken niet subsidiabel zijn onder STAP.’

 

Lees hier de volledige publicatie.

 
Met vriendelijke groeten, team STAP-budget.nl

03 maart 2023
Zojuist bekend gemaakt: nieuw aanvraagmoment STAP!
UWV heeft zojuist bekend gemaakt dat STAP-budget weer aangevraagd kan worden op vrijdag 17 maart om 10.00 uur!
28 februari 2023
Aanvragen STAP uitgesteld.
Aanvragen STAP bij UWV uitgesteld vanwege technische problemen | Veel bezoekers op STAP-budget.nl | Meer promotieblokken op STAP-budget.nl in te zetten om je STAP-aanbod nog meer onder de aandacht te brengen.
07 februari 2023
Er komt weer een STAP-aanvraagtijdvak aan!
Als STAP-opleider is het weer tijd om je voor te bereiden op het volgende STAP-aanvraagtijdvak. Op 28 februari 10.00 uur kunnen burgers STAP-budget aanvragen bij UWV voor een STAP-opleiding.
12 december 2022
Eerste tijdvak STAP-budget wordt overgeslagen. Eerste aanvraagmogelijkheid op 28 februari.
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt dat de eerstvolgende mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen op 28 februari is. De eerdere eerste mogelijkheid op 2 januari wordt dus overgeslagen.