Nieuws aanbieders

Overheidsplannen voor het STAP-budget en de ontwikkeladviezen

27 september 2022

Op 23 september heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen van het ministerie van SZW met hierin de beleidslijnen voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hierin zijn ook de verdere plannen voor het STAP-budget en de STAP-ontwikkeladviezen opgenomen. De belangrijkste tekstdelen hierover hebben we voor je op een rij gezet.


STAP-budget: verbreding scholingsaanbod en meer budget
‘Prioriteit bij de agenda voor doorontwikkeling van STAP ligt voor de komende periode bij het verbreden van het scholingsaanbod door: het toevoegen van EVC-aanbieders, het mogelijk maken van aanvragen voor vervolgjaren van meerjarige scholing en het toevoegen van andere keurmerken. De eerste andere keurmerken die voldoen aan de vereisten van het toetsingskader kunnen in het derde kwartaal van 2022 een aanvraag doen voor het proces van toelating tot STAP. Voor aanvragen voor vervolgjaren van meerjarige scholing en toelating van EVC-aanbieders zijn de ketenpartners druk bezig met een analyse voor de implementatie.’

‘In 2023 zal het eerste deel van de middelen (€125 miljoen per jaar van 2023 t/m 2026) beschikbaar komen voor de doelgroep met minder initieel onderwijs, afgebakend tot maximaal een mbo-4 diploma. Hierdoor heeft in 2023 enkel deze groep toegang tot de extra middelen en daarmee aanzienlijk meer kans om het STAP-budget te ontvangen. Op basis van ervaringen met het bereiken van de betreffende doelgroep en de eerste uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het STAP-budget zal in overleg met betrokkenen worden bezien hoe de middelen nog verder kunnen worden gericht op doelgroepen en/of op doelen vanaf 2024.’

 

STAP-ontwikkeladviezen: 2000 registraties aangevraagd, dit jaar nog 13.000 trajecten beschikbaar
‘Het bieden van onafhankelijk ontwikkeladvies draagt bij aan het laagdrempeliger maken van LLO, zeker voor groepen die daarin minder actief zijn en niet snel eigen regie daarop nemen. Daarom is voor praktisch geschoolden met een hoogst genoten opleiding op mbo-2 niveau het STAP-ontwikkeladvies beschikbaar. Iemand kan zelf een loopbaanadviseur kiezen, mits die adviseur voldoet aan de kwaliteitseisen in de regeling.’
‘Dit kosteloos ontwikkeladvies kan een opstap zijn voor het aanvragen van financiering van scholing via het STAP-budget of voor andere activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling. Vanaf 1 april 2022 is deze mogelijkheid gerealiseerd. Op dit moment zijn circa 2000 registraties aangevraagd. Voor dit jaar zijn in totaal 15.000 adviestrajecten beschikbaar.’

 

Pilots met ontwikkeladviezen
‘In de eerste helft van 2023 gaan naar verwachting de experimentele pilots met ontwikkeladviezen van start, waarvoor bij het Nationaal Groeifonds (NGF, 1e ronde) een uitgewerkt projectplan wordt ingediend. Na akkoord met dit plan komen de gereserveerde middelen van € 45 miljoen beschikbaar en kan gestart worden met de voorbereiding. Doel van de pilots is te onderzoeken wat succesvolle interventies zijn om de effectiviteit van ontwikkeladviezen te versterken. In de pilots zullen verschillende typen interventies worden ingezet, bijvoorbeeld hoe specifieke doelgroepen het beste kunnen worden bereikt, hoe onderdelen van een adviestraject effectiever gemaakt kunnen worden en hoe het beste opvolging kan worden gegeven aan het gegeven advies. De looptijd van de pilots is inclusief evaluatie vier jaar en zal aansluiten op de STAP-ontwikkeladviezen.’ Uit de brief blijkt dat ook de doelgroep voor de pilots ontwikkeladviezen zal bestaan uit mensen met maximaal mbo2-diploma. 


De volledige kamerbrief kun je hier lezen.

03 maart 2023
Zojuist bekend gemaakt: nieuw aanvraagmoment STAP!
UWV heeft zojuist bekend gemaakt dat STAP-budget weer aangevraagd kan worden op vrijdag 17 maart om 10.00 uur!
28 februari 2023
Aanvragen STAP uitgesteld.
Aanvragen STAP bij UWV uitgesteld vanwege technische problemen | Veel bezoekers op STAP-budget.nl | Meer promotieblokken op STAP-budget.nl in te zetten om je STAP-aanbod nog meer onder de aandacht te brengen.
07 februari 2023
Er komt weer een STAP-aanvraagtijdvak aan!
Als STAP-opleider is het weer tijd om je voor te bereiden op het volgende STAP-aanvraagtijdvak. Op 28 februari 10.00 uur kunnen burgers STAP-budget aanvragen bij UWV voor een STAP-opleiding.
06 februari 2023
Vers van de pers: Aanpassingen in de STAP-subsidieregeling
Vanmorgen zijn er aanpassingen in de STAP-subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Lees hier de belangrijkste tekstdelen.